اولین فراخوان روز جهانی آینده

برگزاری همایش روز جهانی آینده -۹اسفند ماه ۹۶
ژوئن 29, 2018

انجمن علمی آینده نگری ایران به مناسبت روز جهانی آینده اولین فراخوان ارسال پایان نامه در حوزه آینده پژوهی خود را برگزار میکند….

دیدگاه ها بسته شده است