برنامه ریزی برپایه سناریو

مبانی آینده پژوهی و روش های آن
ژوئن 29, 2018
دکتر امیر ناصر اخوان
ژوئن 30, 2018

دیدگاه ها بسته شده است