برگزاری همایش روز جهانی آینده -۹اسفند ماه ۹۶

اولین فراخوان روز جهانی آینده
ژوئن 29, 2018
فراخوان عمومی کارگروهها و گروههای علمی تخصصی
ژوئن 29, 2018

انجمن علمی آینده نگری ایران با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار میکند
همایش روز جهانی آینده

🔶 با محوریت: گسترش تفکر آینده اندیشی در ایران
🔶 سخنرانان:
دکتر رضا منصوری
دکتر عبدالرحیم گواهی
دکتر سعید خزایی

🔶 زمان : چهارشنبه ۹ اسفندماه ۹۶ ساعت ۱۸-۱۴
🔶 مکان : خانه اندیشمندان علوم انسانی، واقع در بهجت آباد، خیابان ورشو، تقاطع نجات اللهی

دیدگاه ها بسته شده است