گزارشی از سومین نشست علمی انجمن آینده نگری ایران

فراخوان عمومی کارگروهها و گروههای علمی تخصصی
ژوئن 29, 2018
جستارهایی در باب آینده پژوهی
ژوئن 29, 2018

انجمن علمی آینده نگری ایران پیرو برگزاری نشست های علمی خود، سومین نشست علمی را در سال ۹۶ با سخنرانی جناب آقای دکتر مصطفی مهر آیین با موضوع روایت و آینده ساعت ۱۶:۳۰ تا۱۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۷/۱۸ در سالن شورای مرکز مطالعات فرهنگستان علوم برگزارکرد.

در ابتدای جلسه آقای دکتر عبدالرحیم گواهی ریاست محترم انجمن در سخنان کوتاهی ضمن خیر مقدم به حاضران به نهادینه شدن حضور اعضای انجمن در نشست ها و حضور در مجمع عمومی آذرماه اشاره کردند. در این جلسه آقای دکتر مهرآیین در حوزه روایت و آینده به نقد نگرش های آینده‌پژوهانه در جوامع امروزی پرداخت و گفت: برخورد با آینده طوری که آن را دارای قوانین بدانیم، بشناسیم و کنترل کنیم و در این صورت می توانیم آن را مدیریت کرده و بر آن تسلط یابیم، از نظر من برخورد صحیحی نیست و من برای نقد این نوع آینده نگری در این جلسه از تفکرات فیلسوفانی مثل امانوئل لویناس و هانا آرنت صحبت خواهم کرد.

دیدگاه ها بسته شده است