دکتر امیر ناصر اخوان

برنامه ریزی برپایه سناریو
ژوئن 29, 2018
رزومه خالی
ژوئن 30, 2018

دکتر امیر ناصر اخوان

عضو هیات مدیره انجمن- دبیرانجمن

02164545858


  • مدیرعامل شرکت هلی کوپتری ایران –پنها –فرودگاه مهرآباد 1375
  • رییس دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1381
  • عضو شورای گروه آینده پژوهی هیات علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر هم اکنون
دکتری انتقال تکنولوژی

عضو هیات مدیره انجمن

دیدگاه ها بسته شده است