همکاری با مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

تفاهم نامه موسسه کارین
ژوئن 30, 2018
انعقاد تفاهم نامه انجمن آینده نگری ایران با انجمن اقتصاد دانان ایران
اکتبر 2, 2019

تفاهم نامه

دیدگاه ها بسته شده است