انعقاد تفاهم نامه انجمن آینده نگری ایران با انجمن اقتصاد دانان ایران

همکاری با مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
ژوئن 30, 2018
انعقاد تفاهم نامه انجمن آینده نگری ایران با انجمن ترویج علم ایران
اکتبر 19, 2019

 

در پی نشست روز هفتم مهر ماه ۹۸ آقایان دکتر دیهیم ریاست انجمن اقتصاد دانان ایران و دکتر خزایی ریاست انجمن آینده نگری ایران تفاهم نامه همکاری این دو انجمن منعقد گردید.

در این تفاهم دو انجمن در راستای نشست ها ،پژوهش ها و موضوعات علمی و …با یکدیگر همکاری خواهند نمود.

 

 

دیدگاه ها بسته شده است