تحلیل(فرصت ها و تهدیدهای) آینده پژوهانه کرونا در حوزه های هنر، معماری و شهرسازی

سمینار آنلاین جهان آینده و کرونا (رویکردی سنت پژوهانه)
ژوئن 13, 2020
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور اقدام به برگزاری مسابقات پایان نامه نموده است
ژوئن 21, 2020

انجمن آینده نگری ایران برگزار می کند:

سلسله نشست های آنلاین گروه آینده پژوهی

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

 

تحلیل (فرصت ها و تهدیدهای) آینده پژوهانه کرونا در حوزه های هنر، معماری و شهرسازی

دکتر فاطمه شاهرودی و دکتر محمود رضایی

 

زمان: دوشنبه ۲۶ خرداد ماه ۹۹ ساعت ۱۱

www.skyroom.online/ch/nrisp.ac.ir/coronas-future

info@nrisp.ac.ir

www.nrisp.ac.ir

دیدگاه ها بسته شده است