انعقاد تفاهم نامه همکاری انجمن آینده نگری ایران با انجمن مدیریت کسب و کار ایران

انعقاد تفاهم نامه انجمن آینده نگری ایران با موسسه فرهنگی هنری عصر گفتمان
آگوست 16, 2020
صدور کارت عضویت
سپتامبر 3, 2020

در تاریخ ۹۹/۰۵/۰۱ انجمن آینده نگری ایران با انجمن مدیریت کسب و کار ایران تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

در این تفاهم نامه دو انجمن، در راستای نشستها،پژوهشها و موضوعات علمی و…. بایکدیگر همکاری خواهند نمود.

دیدگاه ها بسته شده است