کنفرانس ملی

وبینار آموزش و پرورش و چالش های آینده
سپتامبر 8, 2020
کارگروه های انجمن آینده نگری ایران
سپتامبر 15, 2020

کنفرانس ملی

 

*بهبود و بازسازی سازمان ها و کسب و کارها*

 

زمان: ۲۶ و ۲۷ شهریور ما ۱۳۹۹

 

اعضای محترم انجمن آینده گری ایران علاوه بر گواهینامه صادره کنفرانس، با ارسال شماره عضویت خود از طریق شماره دبیرخانه انجمن، گواهینامه حضور از انجمن آینده نگری ایران نیز دریافت می نمایید.

 

۰۹۳۳۴۵۴۶۵۳۷

۰۹۰۵۷۶۲۲۵۴۵

دیدگاه ها بسته شده است