نشست مجازی نقد فیلم Elysium از دیدگاه آینده پژوهی برگزار شد

صدور کارت عضویت
اکتبر 11, 2020
وبینارهای رسانه ی آموزشی فرامدرسه و کارگاه آموزش وپرورش انجمن آینده نگری ایران
اکتبر 14, 2020

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، نشست مجازی نقد فیلم Elysium  برگزار شد.

در ابتدای این نشست مجازی، دکتر امیرهوشنگ حیدری، مدیر گروه آینده پژوهی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور بر اهمیت برگزاری نشست های علمی نقد فیلم اشاره کرد و گفت: فیلم های علمی تخیلی نگاهی بدیل گرایانه به آینده ها دارند و به ایجاد نگاه های خلاقانه و نوین میان افراد کمک میکنند. وی افزود: برگزاری نشست های نقد این گونه فیلم ها میتواند به ترویج حوزه آینده پژوهی کمک کند و آن را ارتقاء بخشد. مدیر گروه آینده پژوهی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ضمن اشاره به اینکه این گونه نشست ها شروع حرکتی است که میتواند به پیشرفت حوزه آینده پژوهی کمک کند از علاقه مندان دعوت کرد تا ایده های خلاقانه خود را جهت ترویج بیشتر این حوزه به گروه آینده پژوهی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور منتقل کنند.

در ادامه دکتر بشیری، عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی همدان و محقق آینده پژوهی ضمن بررسی داستان فیلم و اتفاقاتی که در آن رخ میدهد به تحلیل جنبه های آینده پژوهی فیلم پرداخت. دکتر بشیری سه مفهوم آرمان شهر، ویران شهر و تکینگی فناوری را مورد بررسی قرار داد. وی در خصوص دیستوپیا یا ویران شهر گفت: دیستوپیا همیشه به عنوان دما سنج اجتماعی در زمان خود کار کرده است و چشم اندازهای ناخوشایندی از فضاها و زمان های (غالبا آینده نگرانه) و ستم و نا برابری طبقاتی برای رفع نگرانی های معاصر ایجاد میکند. وی افزود در این فیلم نیز با طبقه بندی افراد جامعه و مرز بندی بین آنها چشم اندازی ناخوشایند ترسیم شده است. دکتر بشیری در ادامه در خصوص آرمانشهر یا اتوپیا گفت: مفهوم اتوپیا یک آرمان شهر یا خوبستان است. وی افزود: در این فیلم نشان داده شده است که چنین تصویری و وجود یک آرمان شهر نمیتواند واقع گرایانه باشد و به منظور توسعه نوآوری و خلاقیت نیاز به تفاوت در مالکیت ها داریم. وی تاکید کرد: یکی از رسالت های آینده پژوهان تعریف آرمان شهر بر اساس واقعیت ها است که در آن تفاوت ها را جزء کارکرد باشد.

وی در پایان به مفهوم تکینگی فناورانه پرداخت و گفت: در سینما به آینده ای که فناوری در آن نقش کلیدی دارد خیلی خوشبین نیستند چرا که فرضیه ای وجود دارد که پیش بینی میکند شتاب در توسعه فناوری ما را به تغییرات عجیبی می رساند که ممکن است پایان تمدن بشری باشد در مقابل خیلی از دانشمندان به آینده ای که در آن تکنولوژی نقش اساسی دارد خوش بین هستند.

در پایان این نشست علاقه مندان و حاضرین به بحث و تبادل نظر پرداختند.

دیدگاه ها بسته شده است