وبینارهای رسانه ی آموزشی فرامدرسه و کارگاه آموزش وپرورش انجمن آینده نگری ایران

نشست مجازی نقد فیلم Elysium از دیدگاه آینده پژوهی برگزار شد
اکتبر 13, 2020
روش های پیش بینی انتخابات
اکتبر 18, 2020

انجمن آینده نگری ایران برگزار می کند:

 

وبینارهای

  • مزایا و معایب آموزش مجازی با رویکرد پنج ذهن برای آینده هاروارد گارنر

سخنران: دکتر میرحسینی

  • یادگیری در فضای LMS، فرصت ها و چالش ها

سخنرانان: دکتر سرمستی و دکتر شاه طاهری

  • آینده پژوهی در آموزش با رویکرد انتگرال

سخنران: دکتر سنجری

  • چالش های تربیت در دوران کرونایی

سخنران:دکتر حاج قاسمی

  • تکنیک های ارزشیابی موثر در آموزش مجازی

سخنرانان:دکتر سرمستی و دکتر شاه طاهری

دیدگاه ها بسته شده است