نشست آنلاین انجمن های علمی

وبینار آینده نگاری علوم و فنون همگرا
نوامبر 19, 2020
وبینار راهکارهایی برای چالش های تربیتی در دوران کرونایی
دسامبر 10, 2020

نشست آنلاین انجمن های علمی و ترویج علم

 

موضوع: نقش انجمن های علمی در ترویج علم

 

زمان: یکشنبه ۹ آذر ماه ۹۹

ساعت: ۱۹ الی ۲۰

 

@iranpopscience

دیدگاه ها بسته شده است