وبینار آینده نگاری علوم و فنون همگرا برگزار شد

وبینار روش های پیش بینی انتخابات برگزار شد
ژانویه 9, 2021
وبینار تکنیک های ارزشیابی موثر در آموزش مجازی
ژانویه 9, 2021

در این وبینار به اختصار به موارد زیر  پرداخته شد:

فناوری های همگرا به چهار علم نانو تکنولوژی، بیوتکنولوژی، فناوری اطلاعات و علوم شناختی که به اختصار NBIC نامیده می شود، اطلاق می گردد.

بنیاد ملی امریکا و شورای ملی علوم وفناوری در علوم، مهندسی و فناوری نانوبین سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ مقالات متعددی را منتشر کرد که در آن به همگرایی فن آوری های NBIC پرداخته شده است و می توان دامنه این علوم را گسترش شناخت و ارتباطات انسانی، بهبود سلامتی و توانایی های جسمی انسان، افزایش نتایج گروهی و اجتماعی، تقویت امنیت ملی و اتحاد علم و آموزش معرفی کرد.

قابلیت همگرایی این فناوری ها، می تواند بنیان گذار یک ابرفناوری باشد که تمدن بشر را به کل تحت تاثیر خود قرار خواهند داد.

دیدگاه ها بسته شده است