وبینار روش های پیش بینی انتخابات برگزار شد

صدور کارت عضویت
دسامبر 13, 2020
وبینار آینده نگاری علوم و فنون همگرا برگزار شد
ژانویه 9, 2021

وبینار “روش های پیش بینی انتخابات” دوشنبه ۵ آبان ماه ۹۹ توسط کارگروه روش شناسی انجمن آینده نگری ایران برگزار شد.

پیش بینی انتخابات ها در ایران عمدتا با انجام نظرسنجی های گسترده شناخته می شود. علاوه بر انجام نظرسنجی های علمی، در برخی کشورها سال هاست که از روش های متفاوت دیگری از جمله بازار پیش بینی، بازی پیش بینی، پیش بینی شهروندی، تحلیل چند معیار، مدل سازی و غیره برای پیش بینی انتخابات استفاده می شود.

در این نشست دکتر محمد مهدی مولایی مرور مقایسه ای بر این روش ها داشتند. همچنین آخرین نتایج پیش بینی های انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ ایلات متحده امریکا که با روش های متفاوت بدست آمده اندمورد توجه قرار گرفت.

دیدگاه ها بسته شده است