مجموعه وبینارهای تخصصی نوآوری: بخش اول (مفاهیم مدیریت نوآوری)

اولین مدرسه مجازی بین المللی سیاستگذاری صنعت و فناوری
ژانویه 25, 2021
وبينار “رویکرد همه جانبه گرا در طراحی دوره های آموزشی در مدرسه”
فوریه 13, 2021

نوآوری بهره برداری موفق از ایده های جدید و به عبارتی شامل نخستین کاربرد تجاری یک فرایند با ابزار جدید یا حتی بهبود یافته است. نوآوری لزوما به معنای پیشرفت عمده و نوآوری انفلابی نیست بلکه بهره برداری از تغییراتی کوچک در دانش فنی، بهبود یا نوآوری تدریجی نیز می تواند نوآوری باشد.
نوآوری ابزار ویژه کار آفرینانی است که به اتکای آن از تغییر به عنوان فرصتی برای ایجاد کسب و کار یا خدمتی متفاوت استفاده می کنند. امروزه نوآوری مزیت رقابتی اصلی بسیاری از شرکتها است
در این وبینار همچنین در خصوص: نحوه ایجاد مزیت راهبردی از راه نوآوری، شناخت بستر پر تلاطم نوآوری در دنیای امروزی، ابعاد مختلف فضای نوآوری و نگاه فرایندی به نوآوری به عنوان یک فرایند محوری کسب و کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

دیدگاه ها بسته شده است