اولین مدرسه مجازی بین المللی سیاستگذاری صنعت و فناوری

وبينار “رویکرد همه جانبه گرا در طراحی دوره های آموزشی در مدرسه”
فوریه 13, 2021
وببنار” آینده کسب وکارها وفناوری های نوظهور”
فوریه 23, 2021

اولین مدرسه مجازی بین المللی سیاستگذاری صنعت و فناوری ۱۵ الی ۱۸ بهمن ماه ۹۹ برگزار شد.

گزارش اجمالی از برگزاری این دوره را می توانید در لینک گزارش مشاهده نمایید.

دیدگاه ها بسته شده است