فراخوان بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی

معرفی ابزارهای آینده نگری انرژی-ترازنامه هیدروكربوری كشور
آوریل 19, 2021
فراخوان سی و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی
می 19, 2021

فراخوان بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی

 

 

مهلت ثبت نام الکترونیکی و ارسال طرح به دبیرخانه فروردین ماه ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه ۱۴۰۰

www.Khwarizmi.ir

 

دیدگاه ها بسته شده است