فراخوان سی و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی

فراخوان بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی
می 19, 2021

فراخوان سی و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی

 

 

مهلت ثبت نام الکترونیکی و ارسال طرح به دبیرخانه اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰

www.Khwarizmi.ir

دیدگاه ها بسته شده است