مدیر سایت

ژوئن 29, 2018

اولین فراخوان روز جهانی آینده

انجمن علمی آینده نگری ایران به مناسبت روز جهانی آینده اولین فراخوان ارسال پایان نامه در حوزه آینده پژوهی خود را برگزار میکند….