تفاهم نامه

ژوئن 30, 2018

تفاهم نامه با پدافند غیر عامل

ژوئن 30, 2018

تفاهم نامه موسسه کارین

ژوئن 30, 2018

همکاری با مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

اکتبر 2, 2019

انعقاد تفاهم نامه انجمن آینده نگری ایران با انجمن اقتصاد دانان ایران

  در پی نشست روز هفتم مهر ماه ۹۸ آقایان دکتر دیهیم ریاست انجمن اقتصاد دانان ایران و دکتر خزایی ریاست انجمن آینده نگری ایران تفاهم […]